ویزای تحصیلی استرالیا پویندگان دانش ملل پارسه متخصص
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای تحصیلی استرالیا

متخصص در امر
آغاز موفقیت
با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بخش انگلیسی سایت پویندگان دانش ملل پارسه
22877346 21 (98+)

IELTS و رابطه آن با ویزای تحصیلی استرالیا

آیلتس نظام بین‌المللی ارزش‌یابی زبان انگلیسی است، و یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی حال حاضر است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود.

امتحان IELTS در دو نوع آکادمیک (Academic) و عمومی (General Training) برگزار می‌شود. امتحان آکادمیک (Academic) مخصوص کسانی است که می‌خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند و در حقیقت اخذ پذیرش در دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیلی بالاتر منوط به نتیجه این آزمون است حتی این آزمون میتواند لازمه پیوستن به یک سازمان تخصصی در یک کشور انگلیسی زبان باشد، در حالیکه امتحان عمومی (General Training) مخصوص کسانی است که می‌خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مانند کانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت کنند یا در آنجا مشغول کار و یا آموزش شوند و بیشتر بر روی مهارتهای اصلی عمومی زبان در محیط های اجتماعی و کاری متمرکز است. IELTS و رابطه آن با ویزای تحصیلی استرالیا

در امتحان IELTS، توانائیهای شنیدار، خواندن، نوشتن و مکالمه در چهار قسمت جداگانه سنجیده می‌شوند. در حالیکه قسمتهای شنیدار و مکالمه برای داوطلبان آزمون آکادمیک و عمومی به روش کاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، هر یک از این دو گروه سوالات متفاوتی در قسمتهای خواندن و نوشتن دریافت می‌کنند. نمودار زیر قالب این آزمون ها را نشان می دهد.

آزمون آیلتس از ۴ بخش شنیدار (30 دقیقه)، خواندن (60 دقیقه)، نوشتن (60 دقیقه) و مکالمه (11-14 دقیقه) تشکیل شده‌است. مدت زمان کل این آزمون 2 ساعت و 45 دقیقه است. آزمون های شنیدار، خواندن و نوشتن در یک روز برگزار می شوند. در روز آزمون ابتدا به سوالات شنیدار (Listening) سپس به سوالات خواندن (Reading) و بعد به سوالات نوشتن (Writing) پاسخ خواهید داد. آزمون مکالمه ممکن است در همان روز یا در هفته قبل یا بعد از آن برگزار شود.

 

بخشهای چهارگانه آزمون IELTS

بخش شنیدار  (Listening)
زمان: ۳۰ دقیقه
تعداد سوال: چهل سوال در ۴ بخش (task)
نوار امتحان Listening فقط یکبار پخش می‌شود و قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور کنید.
پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.
پاسخها را در دفترچه سوالات می نویسید و با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.
دو بخش (task) اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مکالمه بین دو یا چند نفر می‌باشد.
دو بخش (task) دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یک مکالمه حداکثر چهار نفره و یک کنفرانس یا تشریح یک موضوع علمی، تشکیل دهنده این بخشها هستند.
بخش خواندن  (Reading)در آزمون عمومی (General)
زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سوال
دفترچه حاوی متون که جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.
بر خلاف بخش  شنیدار  (Listening) ، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.
متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.
بخش (task) اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.
بخش (task) دوم در مورد جزوات آموزشی و احتیاجات رفاهی است.
بخش (task) سوم شامل یک متن بلند با موضوعی عمومی است.
بخش خواندن  (Reading)در آزمون آکادمیک (Academic)
زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سوال
دفترچه حاوی ۳ متن که جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.
بر خلاف بخش شنیدار  (Listening) ، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.
متون جنبه علمی دارند ,حداقل یکی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.
بخش نوشتن  (Writing)در آزمون عمومی (General)
زمان: ۶۰ دقیقه
برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری که به شما داده شده‌است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر انشائی کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.
در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مساله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.
بخش  مکالمه  (Speaking)
بخش مکالمه که زمان آن ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می‌باشد یک امتحان بصورت یک مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است.
بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و متقاضی باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق خود جواب دهد.
در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به یک یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.
در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.

تمامی مراحل کتبی آزمون بایستی با مداد نوشته شود. نتایج آزمون IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون اعلام خواهد شد. تا ۵ کارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما زمان ثبت نام بصورت رایگان توسط مراکز برگزار کننده امتحان ارسال می‌گردد و در صورتی که بعد از تاریخ امتحانتان و یا بیشتر از ۵ کارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر کارنامه باید مبلغی را بپردازید.

آزمون آیلتس هیچگونه نمره قبولی یا ردی ندارد. داوطلبان این آزمون در هر بخش _ شنیدار، خواندن، نوشتن و مکالمه _ نمره ای بین 1 تا 9 را کسب می کنند. میانگین نمرات هر چهار بخش بعنوان نمره کلی داوطلبان این آزمون اعلام می شود.

سیستم 9-نمره ای آیلتس دارای شیوه نمره دهی یکسانی است حال آن که این آزمون در هر کجا و در هر زمانی برگزار شود. این آزمون در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و نمره دهی آن قابل موثق و قابل اطمینان است. نمرات آیلتس تا دو سال دارای اعتبار است.

 

مقیاس 9-نمره ای آزمون آیلتس
هر نمره نشان دهنده سطح قابلیت و توانایی زبان انگلیسی متقاضی می باشد.
نمره 9: کاربر حرفه ای: مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست: دقیق، صحیح، روان همراه با فهم کامل.
نمره 8: کاربر خیلی خوب: مهارت کاملا کاربردی زبان را دارارست و تنها هرازگاهی اشتباهاتی از نظر دقت و تناسب کاربرد مرتکب می‌شود. ممکن است در موقعیتهای ناآشنا فهم کامل زبان صورت نگیرد. از پس مباحثات پیچیده و مشروح به خوبی برمی‌آید.
نمره 7: کاربر خوب: مهارت کاملا کاربردی زبان را دارارست، گرچه با اشتباهات هرازگاهی در دقت، استفاده مناسب کلمات، و درک زبان همراه‌است. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید و استدلال‌های جزیی را درک کند.
نمره 6: کاربر ماهر: علیرغم بعضی اشتباهات، استفاده نامناسب کلمات ، و  درک نامناسب، در کل دارای مهارت موثر زبانی است. قادر به استفاده و فهم زبان نسبتا پیچیده به ویژه در موقعیتهای آشنا می‌باشد.
نمره 5: کاربر نسبتا خوب: دارای مهارت نسبی زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موقعیتها می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات بسیار وجود دارد. توانایی ایجاد ارتباطات اولیه را در حوزهٴ تخصصی خود را دارد.
نمره 4: کاربر ضعیف: قابلیت‌های ابتدایی محدود است به موقعیتهای آشنا. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.
نمره 3: کاربر بسیار ضعیف: فقط می‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک و منتقل کند. توقف‌های مکرر در هنگام ارتباط مشاهده می‌شود.
نمره 2: کاربر مبتدی: امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از واژگان مجرد یا قالب‌های کوتاه در موقعیتهای آشنا و برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در فهم مکالمه و نوشتار دارد.
نمره 1: غیر کاربر:در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمهٴ مجرد ندارد.
نمره 0: به آزمون جوابی داده نشده است: هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نشده است.

 از طریق یکی از مراکز آزمون آیلتس زیر در ایران می توانید در این آزمون ثبت نام کنید:


آیلتس تهران
آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک 163، طبقه سوم
تلفکس: 02188698827/8
پست الکترونیکی: info@ieltstehran.com
وب سایت: www.ieltstehran.com

 

موسسه عصر دین و دانش
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ساعی یکم، بن بست دانش، پلاک 3
تلفن: 02188797333, 02188644690
فکس:  02188777196
پست الکترونیکی: info@add-ielts.ir
وب سایت: www.add-ielts.ir

مرکز آزمون آیلتس ایرسافام
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان نجات الهی و فردوسی، کوچه براتی، پلاک 812، ساختمان فیلیپ، طبقه پنجم
تلفن: 02166704373
فکس:  02166701564
پست الکترونیکی: IELTS@irsafam.com
وب سایت: www.ielts.irsafam.com


دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: ielts@iauset.com
وب سایت: http://www.iauset.com
مکان آزمون
تهران
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قلهک، خیابان پابرجا، خیابان گل یخ، بلوار آینه، پلاک 16
تلفن: 02122640501, 02122640514
فکس:  02122614620

رشت
آدرس: رشت، پارک شهر، خیابان حافظ، کوچه موعیدی
تلفن: 01313232801

شیراز
آدرس: شیراز، کیلومتر 5 جاده صدرا، سایت پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده شیمی، طبقه اول
تلفن: 07116410048

کرمانشاه
آدرس: کرمانشاه، کمربندی غربی، ترمینال اسلام آباد
تلفن: 08318255583