ویزای تحصیلی استرالیا پویندگان دانش ملل پارسه متخصص
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای تحصیلی استرالیا

متخصص در امر
آغاز موفقیت
با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بخش انگلیسی سایت پویندگان دانش ملل پارسه
22877346 21 (98+)

قوانین عملکرد

قوانین عملکرد موسسات اعزام دانشجو:

• عملکرد مسئولانه بر اساس اخلاق کسب و کار
• ارائه اطلاعات به روز ,دقیق وصادقانه به شیوه اخلاقی
• توسعه روابط شفاف بادانش آموزان ودانشگاه ها طبق موافقتنامه نوشته شده
• حفاظت ازمنافع افراد زیرسن قانونی
• ارائه اطلاعات به روز به دانشجوبان به منظور تصمیم آگاهانه برای انتخاب موسسه و مشاوره اعزام دانشجو
• عملکرد قانونمند و حرفه ای
• همکاری با کشورها و دانشگاه های مقصد جهت ارتقا استانداردهای اخلاقی و بهترین عملکرد