• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای مدارس استرالیا

ویزای مدارس استرالیا(زیرگروه 500)

بواسطه ویزای مدارس استرالیا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در مدارس تمام وقت شوید.

 

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت ویزای مدارس استرالیا اقدام کنید که: 
•بالا ی12 سال باشید
•در مدرسه راهنمایی ثبت نام کرده باشید
•در برنامه معاوضه دانش آموزی یک مدرسه راهنمایی شرکت کرده باشید
در برخی موارد اگر در مدرسه ابتدایی هم ثبت نام کرده باشید میتوانید جهت ویزای مدارس استرالیا اقدام کنید.

 

 

با داشتن ویزای مدارس استرالیا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. 
بواسطه ویزای مدارس استرالیا شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. 
اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

بواسطه ویزای مدارس استرالیا:

• شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید 
• اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند 
• قیم شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.