• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای دوره زبان انگلیسی استرالیا

  • ویزای دوره زبان انگلیسی استرالیا

ویزای بخش مستقل دوره های فشرده زبان انگلیسی (زیر گروه 500)

بواسطه ویزای زبان انگلیسی در استرالیا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) شوید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت ویزای زبان انگلیسی در استرالیا اقدام کنید که در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) ثبت نام کرده باشید و در واقع شما قبل از اقدام جهت ویزای زبان انگلیسی در استرالیا بایستی پذیرش تحصیل تمام وقت یک موسسه آموزشی در استرالیا را کسب کرده باشید.
زمانی می توانید جهت ویزای زبان انگلیسی در استرالیا اقدام کنید که یکی از موارد زیر شامل حال شما شود: 

•درخواست شما جهت ویزای تحصیلی برای اولین بار مطرح شده باشد
•درخواست ویزای تحصیلی بعدی داشته باشید
•یکی از اعضاء خانواده در استرالیا دارای ویزای تحصیلی است و شما قصد پیوستن به او را دارید

 

با داشتن ویزای زبان انگلیسی در استرالیا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه ویزای زبان انگلیسی در استرالیا شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما دراسترالیا باشید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.