• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

اطلاعات درخواست ویزای تحصیلی و تحقیقات سفارت اسپانیا

پویندگان دانش ملل پارسه نماینده رسمی دانشگاه نبریخا در ایران

مجوزهای اقامت برای تحصیل ،دانشجویی ، آموزشی غیر کاری یا خدمات داوطلبانه عمدتاً در مواد 37 و بعدی فرمان سلطنتی 557 / 2011 ، 20 آوریل تنظیم شده است که بر اساس آیین نامه قانون ارگانیک 4 / 2000 ، در مورد حقوق و آزادی های بیگانگان در اسپانیا و ادغام اجتماعی آنها تصویب شده است .

درخواست ها باید به صورت حضوری یا از طریق نماینده، در مقر دیپلماتیک اسپانیا یا دفتر کنسولی منطقه محل سکونت ارائه شود. بنابراین متقاضیان مقیم در کشوری غیر از ایران نمی توانند درخواست های خود را در سفارت اسپانیا در تهران ارائه دهند .

درخواست های این نوع ویزا حداکثر تا سه ماه قبل از شروع فعالیت برنامه ریزی شده در اسپانیا انجام می شود .

در مورد مجوزهای اقامت برای تحصیل )ماده 37.1 . الف( مصوبه سلطنتی 557 / 2011 ( درخواست مجوز می تواند در خارج از کشور ، شخصاً از طریق نماینده یا به صورت ابزار تلماتیک فعال شده برای این منظور، در فرم رسمی، در نمایندگی دولت در شهرستانی که قرار است فعالیت در آنجا انجام شود، همیشه در صورتی که به طور قانونی در خاک اسپانیا باشد و درخواست خود را حداقل یک ماه قبل از تاریخ انقضا وضعیت ارائه نمایند .

برای ارسال درخواست ویزا ، لازم است متقاضیان در خواست وقت نمایند .

درخواست وقت فقط از طریق آدرس emb.teheran.sc@maec.es از طریق ایمیل انجام می شود که در آن تعداد متقاضیان و نام کامل هر یک از آنها، نوع دقیق ویزای مورد درخواست و تاریخ مناسب خود برای وقت ذکر شده، انجام میشود .

کپی صفحه اطلاعات گذرنامه هر متقاضی و نامه های دعوت ، پذیرش ، اجازه اقامت یا هر مدرک دیگری که دلیل درخواست را اثبات کند ، به ایمیل مورد نظر برای درخواست وقت، ضمیمه می شود .

برای اقامت مطالعاتی / تحقیقاتی یا فعالیتهای آموزشی حداکثر تا 90 روز ، باید ویزای شینگن مربوطه درخواست شود ، نه ویزای اقامت مطالعاتی بیش از 90 روز .

بسیار مهم است که تمام فرم های درخواست به طور صحیح و کامل با حروف لاتین )نه به زبان فارسی( پر شده و امضا شده باشد .

درخواست های افراد زیر 18 سال باید توسط والدین آنها امضا و ارائه شود .

در صورت مشاهده کمبود اسناد و مدارک و یا نیاز به ارائه مدارک اضافی به منظور اینکه کلیه الزامات لازم برای اخذ ویزا حاصل شود ، اصلاح این موارد درخواست خواهد شد. این مورد درزمان ارائه درخواست ویزا یا در زمان بعدی در طی پردازش پرونده انجام خواهد شد .

مستندات مورد نیاز باید ظرف ده روز از روز بعد از ابلاغ درخواست ارائه شوند. در صورت عدم پاسخگویی به درخواست ممکن است به عنوان عدم پیگیری تلقی و پرونده با تصمیم گیری قبلی، آرشیو شود.

مدارک ) یااصلاحات و موارد دیگر( که می خواهید در پرونده ویزا درج یابد باید در روزهای کاری بین ساعت 1:30 تا 2:30 بعد از ظهر به شخصه یا هر فرد بالغی که دارای مدرک شناسایی باشد در سفارت ارائه شود. ارسال مدارک از طریق ایمیل یا پست پذیرفته نمی شود .

مدارک موجود در پرونده های درخواست ویزا باید با ترجمه رسمی که توسط وزارت امور خارجه ایران تائید شده یا با ترجمه رسمی با Apostille of the Hague به اسپانیایی ترجمه شوند

 

یا در صورت ترجمه از کشورهای دیگر ، از طریق مجاری دیپلماتیک تائید شده باشند. در مورد ترجمه هایی که توسط مترجمان قسم خورده تائید شده توسط وزارت امور خارجه اسپانیا

 

یا سایر مترجمان رسمی از هر کشور اتحادیه اروپا لازم نیست که اپوستیل لاهه یا تائیدیه سفارت داشته باشند باشد .

در طی پردازش درخواست ویزا ، متقاضی ممکن است برای مصاحبه شخصی در سفارت احضار شود. در این حالت ، متقاضی می تواند در مصاحبه همراه با یک مترجم اسپانیایی که توسط وی انتخاب شده است شرکت کند .

آدرس برای اعلام ابلاغیه ها، الزامات ، استنادها و غیره سفارت اسپانیا در تهران است .

در زمان ارائه درخواست، متقاضی یک رسید دریافت می کند که در آن نحوه چک کردن نتیجه درخواست از طریق اینترنت را مشخص میکند.

زمانیکه درخواست دارای جواب است، متقاضی )یا پدر و مادر اگر زیر 18 سال است( باید در روزهای کاری بین ساعت 13:30 تا 14:30 به صورت حضوری به سفارت مراجعه كند تا ویزا یا هرگونه نتیجه دیگری را دریافت نماید.

در صورت عدم موافقت با درخواست، می توان درخواست تجدید نظر در همین مرجع )سفارت اسپانیا در تهران( ظرف مدت یك ماه از روز بعد از تاریخ ابلاغ ارائه، یا در حوزه قضایی اختلاف اداری ، مطابق با مفاد ماده - 123 قانون 39 / 2015 اول اکتبر ، در باره رژیم حقوقی ادارات عمومی و آیین دادرسی مشترک اداری به طور مستقیم مورد اعتراض قرار گیرد .

اعتراض باید به زبان اسپانیایی نوشته شده و هرگونه مستنداتی که مناسب تلقی شود می تواند به آنها پیوست شود .

اعتراضیه باید توسط متقاضی )یا والدینش در صورت زیر 18 سال بودن( امضا شده و با امضای خود شخص، توسط خود متقاضی، یا بزرگسال دیگر با داشتن مدرک شناسایی و یک کپی از این مدرک، در روزهای کاری بین ساعت 13:30 تا 14:30 به دفتر ما ارائه شود .

یک کپی از درخواست تجدید نظرهمراه با تجدید نظر جهت مهر رسید شدن و عودت، ارائه شود .

متقاضیان می توانند در روزهای کاری بین ساعت 1:30 الی 2:30 بعد از ظهر به شخصه و یا از طرف فرزندان زیر 18 سال جهت دریافت ابلاغیه جواب تجدید نظر به سفارت مراجعه نمایند.

به خاطر داشته باشید که آیین نامه های فعلی )قانون حمایت از داده ها( مانع از ارائه اطلاعات در مورد درخواست ویزا به اشخاص ثالث می شود. در نتیجه ، این سفارت اطلاعاتی در مورد درخواست های ویزا از طریق ایمیل ارائه نمی دهد ، زیرا فرستنده مشخص نیست و اینکه سفارت، آدرس اطلاع رسانی در مورد انواع ابلاغیه ها ، الزامات ، استناد و غیره است .

اگر مدت اقامت بیش از شش ماه باشد، تبعه بیگانه می بایست ظرف یک ماه از ورود به اسپانیا ، برای کارت شناسایی اتباع بیگانه مربوطه اقدام نماید.