• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای والدین برای دانش آموزان زیر 18 سال

ویزای والدین دانش آموز (زیر گروه 590)

اگر ولی دانش آموز بین المللی زیر 18 سال باشید که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است بواسطه ویزای والدین دانش آموز می توانید در استرالیا بمانید. در موارد استثناء ویزای ولی دانش آموز میتواند برای ولی دانش آموز بین المللی بالای 18 سال که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است نیز صادر شود.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت ویزای والدین دانش آموز اقدام کنید که:
• سن شما حداقل 21 سال باشد
• شما والدین یا مسئول قانونی نگهداری دانش آموز باشید
• اعضاء خانواده شما هیچکدام کمتر از 6 سال نداشته باشند 
• اعضاء خانواده شما هیچکدام کمتر از 6 سال نداشته باشند 
• توانایی پرداخت هزینه های زندگی و رفاه دانش آموز را داشته باشید 


با داشتن ویزای والدین دانش آموز شما می توانید:

• در طول دوره تحصیلی و تا زمانی که دانش آموز 18 ساله شود در استرالیا بمانید
• در صورتی که بعد از تاریخ 24 مارس 2012 درخواست ویزای شما ثبت شده باشد، میتوانید تا 20 ساعت در هفته مشغول گذراندن دوره زبان انگلیسی فشرده (ELICOS) شوید
• تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره های دیگر شوید